Про проект

Національна інфраструктура геопросторових даних України

                Географічна інформація в сучасних умовах перетворилася у важливий стратегічний ресурс державного управління та загальносуспільний продукт споживання, у вагомий чинник сталого соціально-економічного розвитку країни та інтегрування в глобальний інформаційний простір. Геопросторові дані створюються переважно в цифровій формі з використанням сучасних інформаційних та супутникових технологій, дистанційного зондування Землі та цифрових методів картографування і складають основу широкого застосування геоінформаційних технологій в кадастрових та моніторингових системах, в навігації, транспорті, аграрному комплексі та обороні.

        Зважаючи на постійно зростаючі обсяги геопросторових даних, їх високу вартість, багатогалузеве походження і широке застосування, а також на проблеми, що об’єктивно виникають в організації міжгалузевої взаємодії при виробництві, використанні та інтегруванні даних з різних джерел, у більшості країн світу розроблені та реалізуються програми створення національних інфраструктур геопросторових даних, які об’єднують усі ланки і види забезпечення виробництва, постачання та використання геоінформаційних ресурсів.

        Національна інфраструктура геопросторових даних спрямована на удосконалення системи забезпечення потреб суспільства у всіх видах географічної інформації, підвищення ефективності використання геопросторових даних та геоінформаційних технологій в системах підтримки управлінських рішень органів державної влади, місцевого самоврядування, в економічній, соціальній, екологічній, оборонній, науковій сферах в інтересах держави, суб’єктів господарювання і громадян на основі створення і сталого розвитку національної інфраструктури геопросторових даних України як складової єдиного інформаційного простору країни.

        Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, Центр Державного земельного кадастру та Науково-дослідний інститут геодезії і картографії з української сторони та Японське Агентство Міжнародного Співробітництва JICA та Kokusai Kogyo Co., Ltd.

PASCO CORPORATION з японської сторони розробили спільний проект.

         Створення національної інфраструктури геопросторових даних в Україні на пілотній ділянці. Пілотну ділянку для створення прототипу НІГД було затверджено у Вінницькому районі, де й було проведено аерофотозйомку. На основі результатів аерофотозйомки та польових досліджень, за технічної співпраці партнерських організацій, було підготовано ортофото на пілотну територію.

           Разом із партнерами було розглянуто та обговорено специфікації даних, що є складовими НІГД, після чого, було підготовано специфікації продукту. Крім того, на основі результатів аерофотозйомки було проведено технічний обмін (цифрове картографування та редагування) по створенню НІГД. В той же час, використовуючи розроблені специфікації продукту, було підготовано дані НІГД на пілотну ділянку. В контексті системі прототипу НІГД визначено веб-сервіси та розглянуто можливості їх використання для розробки системи прототипу, Було визначено типи сервісів включаючи сервіс перегляду, Клірінг Хаус, редактор метаданих та додатки ГІС. В результаті озроблено систему прототипу та завантажено відповідні дані.