Сервіс пошуку

Сервіс пошуку


Сервіс пошуку забезпечує виявлення геопросторових даних та сервісів геопросторових даних в інформаційних мережах. Метадані містять упорядковані формалізовані набори спеціальних даних (“даних про дані”), в яких описуються структура та властивості елементів географічної інформації, що зберігається і пропонується в цифровому і нецифровому виді. Метадані призначені для ведення каталогів геоінформаційних ресурсів та забезпечення процесів автоматизованого пошуку й оцінки придатності геопросторових даних потенційними користувачами і системами. Наявність метаданих є необхідною умовою створення ринку геопросторових даних та сталого функціонування інфраструктури геопросторових даних. Організація формування, зберігання і доступу до метаданих є державним завданням. Ведення баз та каталогів метаданих, їх розміщення в глобальних інформаційних мережах здійснюється уповноваженими центрами формування базових наборів геопросторових даних відповідно на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях.

Виробник


7
1
12
1

Промислові, сільськогосподарські та соціально-культурні об’єкти

Тема - не вказана

Ідентифікатор системи координат - УСК-2000

Дата актуальності - 8.02.2018

Виробник - ДНВП "Геосистема",Центр ДЗК на пілотну територію


Детальніше

Межі земельних ділянок

Тема - Навколишнє середовище

Ідентифікатор системи координат - УСК-2000

Дата актуальності - 8.02.2018

Виробник - ДНВП "Геосистема",Центр ДЗК на пілотну територію


Детальніше

Географічні назви

Тема - не вказана

Ідентифікатор системи координат - УСК-2000

Дата актуальності - 15.02.2018

Виробник - ДНВП "Геосистема",Центр ДЗК на пілотну територію


Детальніше

Демографія

Тема - не вказана

Ідентифікатор системи координат - УСК-2000

Дата актуальності - 7.03.2018

Виробник -


Детальніше

Будівлі та споруди

Тема - не вказана

Ідентифікатор системи координат - УСК-2000

Дата актуальності - 8.02.2018

Виробник - ДНВП "Геосистема",Центр ДЗК на пілотну територію


Детальніше

Схема зон оподаткування

Тема - не вказана

Ідентифікатор системи координат - УСК-2000

Дата актуальності - 20.02.2018

Виробник - Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради


Детальніше

Межі планувальних елементів населених пунктів та об’єкти планів зонування (зонінг)

Тема - не вказана

Ідентифікатор системи координат -

Дата актуальності - 20.02.2018

Виробник - Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради


Детальніше

Населені пункти та їх вулично-дорожня мережа

Тема - не вказана

Ідентифікатор системи координат - УСК-2000

Дата актуальності - 8.02.2018

Виробник - ДНВП "Геосистема",Центр ДЗК на пілотну територію


Детальніше

Координатно-просторова основа

Тема - не вказана

Ідентифікатор системи координат - УСК-2000

Дата актуальності - 16.02.2018

Виробник - ДНВП "Геосистема",Центр ДЗК на пілотну територію


Детальніше

Інженерні комунікації

Тема - не вказана

Ідентифікатор системи координат - УСК-2000

Дата актуальності - 8.02.2018

Виробник - ДНВП "Геосистема", Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради, Центр ДЗК на пілотну територію


Детальніше

Залізниці

Тема - не вказана

Ідентифікатор системи координат - УСК-2000

Дата актуальності - 8.02.2018

Виробник - ДНВП "Геосистема",Центр ДЗК на пілотну територію


Детальніше

Аеропорти, морські та річкові порти

Тема - не вказана

Ідентифікатор системи координат - УСК-2000

Дата актуальності - 15.02.2018

Виробник - ДНВП "Геосистема",Центр ДЗК на пілотну територію


Детальніше

Гідрографічні об’єкти та гідротехнічні споруди

Тема - не вказана

Ідентифікатор системи координат - УСК-2000

Дата актуальності - 8.02.2018

Виробник - ДНВП "Геосистема",Центр ДЗК на пілотну територію


Детальніше

Проектний план (основне креслення)

Тема - не вказана

Ідентифікатор системи координат - УСК-2000

Дата актуальності - 20.02.2018

Виробник - Департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради


Детальніше

Межі адміністративно-територіальних одиниць

Тема - не вказана

Ідентифікатор системи координат - УСК-2000

Дата актуальності - 8.02.2018

Виробник - ДНВП "Геосистема",Центр ДЗК на пілотну територію


Детальніше

Рослинний покрив та ґрунти

Тема - не вказана

Ідентифікатор системи координат - УСК-2000

Дата актуальності - 8.02.2018

Виробник - ДНВП "Геосистема",Центр ДЗК на пілотну територію


Детальніше