Сервіси

Icon
Коротка інформація про Сервіси

Сервіси дозволяють отримати необхідний опис географічної інформації та підключити її до різноманітних систем. Редактор і валідатор  метаданих - це нові інструменти, використовувані для:

  • створення метаданих для наборів даних,
  • створюючи серію наборів даних і сервісів,
  • масовий розвиток файлів метаданих відповідно до профілю метаданих,
  • масова перевірка файлів метаданих відповідно до схемою додатка,
  • експорт файлів в базу даних з метаданими,
  • керування позначками файлів метаданих.

Редактор метаданих - це загальнодоступний інструмент, який дозволяє створювати метадані  (у відповідності з конкретними потребами), відповідні ISO 19115, 19119 і 19139. Редактор дозволяє створювати будь-які профілі метаданих, впроваджувати ієрархії метаданих, використовуючи словники і тезауруси, а також генерує метадані та теги часу метаданих. Редактор доступний в Інтернеті, через веб-інтерфейс, інтерфейс API або веб-службу.

Геокалькулятор дозволить перейти в різноманітні системи координат а Сервіс візуалізації підкаже як додати інформацію про бажаний шар у Вашу ГІС.

contentList:error: more than one row returned by a subquery used as an expression